KAIJAK CONSULTING AB - KVALITET FLEXIBILITET OMSORG

KAIJAK CONSULTING AB

SKAPAR TRYGGHET FÖR KLOKA HUSÄGARE 

KAIJAK CONSULTING AB
är Er fastighetspartner och erbjuder:
  • Överlåtelsebesiktningar
  • Energideklarationer
  • Värmefotografering/Termografering av byggnader
  • Radonmätningar
  • Skadeutredningar
  • Fastighetsvärderingar
  • Security Solutions

KAIJAK CONSULTING AB är medlem i Sveriges Byggingenjörers Riksförbund och Kai Jakobsson är Byggingenjör SBR, godkänd och certifierad besiktningsman samt certifierad Energiexpert av SWEDCERT, nivå: Kvalificerad, nr: 2405.Kai Jakobsson är även certifierad för värmefotografering/termografering.KAIJAK CONSULTING AB har konsultansvarsförsäkring inkluderande försäkring för överlåtelsebesiktningar.
Vi utför vår verksamhet med prioritet till Skåne, Blekinge och södra Småland. 

Se även vår hemsida på www.kaijak.se                                        


KAIJAK CONSULTING AB
www.kaijak.se  /   www.kaijak.eu
Email: kai@kaijak.se
Mobil: 0733 92 46 78Hemsida drivs av  Vistaprint